Visuell fasilitering

Størsteparten av oss tenker, forstår og husker i bilder. Og veldig mange av oss drodler og skribler i kanten av papiret når vi sitter i møte. Det gjør vi for å holde fokus.

Ved å benytte visuelle elementer i dine møter kan du skape en tydeligere prosess, bedre dialog og samhandling og ikke minst pointer og resultater som deltakerne vil huske.

Visuell fasilitering eller møteledelse er et sterkt verktøy, som kan benyttes ved alle typer av møter f.eks. faste møtedager, workshops, seminarer, konferanser,styremøter, teammøter, prosjektmøter  mv.

Det kan anvendes til enkeltstående arrangementer eller det kan understøtte lengre prosesser med mange forskjellige typer av møter i f.eks. utviklingsprosjekter eller forandringsprosesser.

Dere kan have glede av visuell fasilitering, hvis dere ønsker:

  • Involverende og utbytterike møder
  • Resultatorienterte workshops
  • Seminarer og konferanser med stort engasjement og god energi
  • Vellykkede prosjekter og forandringsprosesser.

Drodleriet hjelper med å planlegge og gjennomføre ulike typer prosesser og møter.  Ut fra deres ønsker og behov, drodler, tilrettelegger og gjennomfører vi møtet, workshopen, seminaret, konferansen eller prosessen sammen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller møte om deres behov og om hvordan Drodleriet evt. kan hjeple..

Lyst til å lære det selv? Da tilbyr vi kurs – enten som åpne kurs eller kurs tilrettelagt for nettopp din bedrift. På en enkelt dag får du en effektiv og gøy verktøykasse.  Se kursbeskrivelsen.