Medvirkning

Ønsker du medvirkning i et prosjekt internt i din organisasjon eller skal din kommune gjennomføre en medvirkningsprosess i forbindelse med et prosjekt eller en reguleringsplan?

En aktiv medvirkning er den perfekte anledning til å få innspill og forståelse for prosessen, og sikre eierskap for de beste løsningene.

En aktiv medvirkning fra innbyggerne gir økt forståelse og engasjement for stedsutvikling og vil være nyttig, når konkrete tiltak skal gjennomføres.

Medvirkning har lav kostnad og gir stor effekt.

Vi tilbyr kompetanse og en leken verktøykasse og hjelpe med å tilrettelegge og gjennomføre ulike typer av medvirkningsprosesser.

Ta gjerne kontakt for uforpliktende og avklarende samtale.

Hvilken type medvirkning ønsker du?

Nivåer for medvirkning

Nivåer for medvikrning

Vi tilbyr bistand til følgende:
  1. Bistand til å lage en kommunikasjons- og medvirkningsprosess for dit prosjekt.  Fokus vil være på en prosess, som lar seg gjennomføre med de ressursene og kompetansen som dere har til rådighet.
  2. Bistand til workshops eller folkemøter hvor utfordringer og muligheter diskuteres. Vi planlegger opplegg for og gjennomføring av møte i samarbeid med dere. Vi kan bistå på møtene med praktisk gjennomføring og dokumentasjon av innspill etter avtale – enten i form av rapport eller visuelt referat.
  3. Planlegging og gjennomføring av et medvirkningsopplegg med spesielt fokus på barn og unge.
    Denne gruppen blir sjeldent trukket aktivt med i medvirkningsprosesser, selv om det er de som er fremtiden. Vi designer opplegg for medvirkning hvor barn og unge får anledning til å beskrive hva de ser som utfordringer og muligheter.
    Innspill og synspunkter dokumenteres etter avtale – enten i en egen rapport eller som visuelt referat.

Pris avhenger av oppdragets omfang. Ta kontakt for uforpliktende samtale, hvor vi kan diskutere den best mulige løsningen for dere.

Last  ned denne lite kube med noen av de ulike metodene vi har i verktøykassen.

Hvem er vi?

Drodleriet, LKonsult og CitiPlan har inngått et samarbeide, for å kunne tilby kompetanse og kapasitet til å utføre større oppdrag enn vi kan hver for seg.
Drodleriet og LKonsult har base i Porsgrunn, mens CitiPlan har base i Tønsberg, men vi utfører oppdrag i hele landet.

Lena Karoliussen
Utdannet kulturgeograf fra Københavns universitet. Har de seneste årene arbeidet med Framtidens byer, og i dette og tidligere arbeid planlagt og gjennomført større og mindre arrangementer. Lena har lang erfaring med å fasilitere kommunikasjon og forandringsprosesser i sosiale, kulturelle, faglige og politiske strukturer. Eier og driver LKonsult.
Kontakt Lena for mer informasjon:
Epost: lena@lkonsult.no
Telefon: 928 08 520

Anna Sofie Willumsen
Utdannet kulturgeograf og visuell møte- og prosessfasilitator. Har planlagt og gjennomført forandringsprosesser i både privat og offentlig sektor.
Eier og driver Drodleriet, og arbeider med fasilitering av alle typer møter med særlig fokus på aktiv involvering og medvirkning. Underviser i tillegg i møteledelse og visuell fasilitering
Kontakt Anna Sofie for mer informasjon:
Epost: asw@drodleriet.no
Telefon: 404 55 069

Gunnar Ridderström
Utdannet arkitekt og samfunns doktorgrad i fysisk planlegging. Har planlagt og gjennomført planprosesser og medvirknings-prosesser på ulike plan-nivåer. Er ansatt i en 20% stilling ved Institutt for landskaps- planlegging på NMBU hvor han underviser i planprosessledelse. Er partner i Citiplan.
Kontakt Gunnar for mer informasjon:
Epost: gunnar.ridderstrom@citiplan.no
Telefon: 906 30 642
www.citiplan.no