Prosesser

Prosesser kan oppfattes på mange ulike måter – hva er en prosess og hvorfor er den så viktig?
I forandringsprosesser i bedrifter og organisasjoner handler prosessen om det vi ønsker skal forandre seg i hodene på de som deltaker i eller blir berørt av det prosjekt vi holder på  med. Erfaringen er at vi ofte har mye fokus på målet for prosjektet – de gevinster vi forventer å realisere med prosjektet. Det kan f.eks. være å frigi ressurser fra «rutine preget arbeide» til å bruke flere ressursene til mer strategisk utvikling. Dette kan ofte realiseres ved å automatisere arbeidsgange, endre og forenkle rutiner og understøtte rent teknisk. Men dessverre glemmer vi ofte, at vi jobber med mennesker for hvem det forventede resultat betyr usikkerhet om egen portefølje mv. Derfor er det så viktig at vi har minst like stort fokus på målet for selve prosessen som målet for prosjektet.

Drodleriet  har i samarbeide med Citiplan utviklet og testet en modell hvor prosjektgruppen sammen utarbeider en visuell plan for prosjektet og prosessen. Som fysisk modell er den 1,25*3,5 meter lang og trenger litt veggplass. Den helt store styrke med en så stor fysisk plan er at hele gruppen kan jobbe sammen på planen og «hvite pletter» i planen blir synlige for hele gruppen. Da blir det også hele gruppen som sammen kommer frem til de beste mulige løsninger til å fylle ut de hvite pletter. Modellen kan anvendes til både store og små prosjekter.

Jeg hjelper dere med å designe og fasilitere prosesser så dere tar best mulig hånd om de konkrete utfordringer med sikte på målet i både prosjektet og prosessen.
Den konkrete case kan også brukes som utgangspunkt for et kurs, hvor vi systematisk gjennomgår og jobber med alle elementene i prosessplanen. Da får du både styrket kompetansen hos dere samtid som vi jobber med konkrete prosesser. Da blir det mye enklere for dere neste gang, der skal planlegge en god prosess!

Ta kontakt for uforpliktende samtale eller møte.  Jeg tar med både modell og tusj!


«Anna Sofie Willumsen var en annerledes prosessveileder som skapte engasjement med sin kreative billedgjøring av utfordrings- og målbildet vårt.
Hun klarte å tegne veien vi må gå og hvordan målet vårt ser ut, på en måte som skapte engasjement og eierskap. Hun brukte god tid på å forstå hva vi jobber med, og lyttet interessert til medarbeiderne.
Hennes visuelle fremstilling gjorde medarbeiderne positivt overrasket omkring noe som i utgangspunktet var krevende.»

Siri Bøgebjerg
NAV leder
NAV Bamble