MetaCom

Lena Karoliussen
– er utdannet kulturgeograf fra Københavns universitet. Har de seneste årene arbeidet med Framtidens byer, og i dette og tidligere arbeid planlagt og gjennomført større og mindre arrangementer. Lena har lang erfaring med å fasilitere kommunikasjon og forandringsprosesser i sosiale, kulturelle, faglige og politiske strukturer.