Educos

Educos AS bygger sin filosofi på relasjons- og verdiforankret syn. Det går ut på å lede en virksomhet fundamentert i et verdigrunnlag der de menneskelige ressursene og verdiene ligger til grunn, og ikke de formelle reglene og strukturene.

Å bruke sitt “educo” handler om å bruke den innsikten man besitter eller tilegner seg. Utfra dette har vi fått navnet på selskapet vårt. Det handler også om å utvide horisonten, for å skaffe seg ny kunnskap og innsikt, som man kan velge å bruke, eller ikke. Våre opplæringsprogrammer er verdi- og relasjonsforankrede. Vi er svært opptatt av høy kvalitet, fra du snakker med oss for første gang, til samtaler / planlegging, gjennomføring og evaluering av programmet du ønsker og som vi leverer. Medarbeider– og lederopplæring handler ofte om det samme for alle. Allikevel bør innholdet tilpasses virksomheten,  som gjør at opplæringen passer best mulig for din virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss!