CitiPlan

Gunnar Ridderström
Utdannet arkitekt og samfunns doktorgrad i fysisk planlegging. Har planlagt og gjennomført planprosesser og medvirknings-prosesser på ulike plan-nivåer. Er ansatt i en 20% stilling ved Institutt for landskaps- planlegging på NMBU hvor han underviser i planprosessledelse. Er partner i Citiplan.