Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er gode å ha

– og jeg har helt fantastiske samarbeidspartnere, som jeg utvikler og sparer med og som jeg bruker som ekstra ressurs, hvis et oppdrag trenger flere fasilitatorer eller krever kompetanse som andre er bedre på enn jeg. Du finner presentasjoner av mine samarbeidspartnere her i undermenyen.

Lena Karoliussen
– er utdannet kulturgeograf fra Københavns universitet. Har de seneste årene arbeidet med Framtidens byer, og i dette og tidligere arbeid planlagt og gjennomført større og mindre arrangementer. Lena har lang erfaring med å fasilitere kommunikasjon og forandringsprosesser i sosiale, kulturelle, faglige og politiske strukturer.

Gunnar Ridderström
 -er utdannet arkitekt og har en doktorgrad i fysisk planlegging. Har planlagt og gjennomført planprosesser og medvirknings-prosesser på ulike plan-nivåer. Er ansatt i en 20% stilling ved Institutt for landskaps- planlegging på NMBU hvor han underviser i planprosessledelse. Er partner i Citiplan.

Jeg har alltid øyne og ører åpne for nye samarbeidspartnere med hjerte på rette plass!
Har du lyst til å samarbeide med meg – så ta kontakt: asw@drodleriet.no

Da tar vi en prat og drodler litt!