Om

Hvem er Drodleriet?ASW

Drodleriet eies og drives av Anna Sofie Willumsen. Jeg er dansk er bosatt i Porsgrunn i Telemark. 
Jeg er møtenerd, drodler og visuell fasilitator og har siden 2006 designet og fasilitert  utallige møter, seminarer, workshops og prosjekter, bla. på Copenhagen Business School i Avdeling for Forretningsutvikling.

Jeg får energi av å gi møteledere, fasilitatorer, prosjektledere, teamledere mv. effektive og kreative verktøyer til å tilrettelegge og gjennomføre møter, der skaper stort engasjement, god energi, kreativitet og eierskap. Dårlig planlagte prosesser, prosjekter og møter er rett og slett spill av tid og mangel på respekt for både deg selv og dine kolleger!

Jeg er utdannet kulturgeograf fra Institut for Geografi og Geoinformatik ved Københavns Universitet. I tillegg er jeg studieveileder og sertifisert fasilitator fra Future Performace i København.

 

Dette gjør Drodleriet

Design og fasilitering av møter, workshops, seminarer, medvirkningsprosesser, konferanser, prosesser og prosjekter. Fasilitering er nøkkelen til optimering av dine ulike møter, prosesser og prosjekter, idet rollen til fasilitator er å tilrettelegge og gjennomføre prosessen så deltakerne kan holde 100% fokus på innholdet. Profesjonell fasilitering betyr, at du får det beste ut av den tid, du og dine kolleger investerer i møtene og prosjektene deres.

Holder kurs i møteledelse, prosessledelse og visuell fasilitering. Noen av kursene holder jeg som åpne kurs, men alle  gjennomføres også på forespørsel. 

 

Samarbeidspartnere er gode å ha

 - og jeg har helt fantastiske samarbeidspartnere, som jeg utvikler og sparrer med og som jeg bruker som ekstra ressurs, hvis et oppdrag trenger flere fasilitatorer.

Lena Karoliussen
 - er utdannet kulturgeograf fra Københavns universitet. Har de seneste årene arbeidet med Framtidens byer, og i dette og tidligere arbeid planlagt og gjennomført større og mindre arrangementer. Lena har lang erfaring med å fasilitere kommunikasjon og forandringsprosesser i sosiale, kulturelle, faglige og politiske strukturer. 

Gunnar Ridderström
 -er utdannet arkitekt og har en doktorgrad i fysisk planlegging. Har planlagt og gjennomført planprosesser og medvirknings-prosesser på ulike plan-nivåer. Er ansatt i en 20% stilling ved Institutt for landskaps- planlegging på NMBU hvor han underviser i planprosessledelse. Er partner i Citiplan.