Møtecoaching 1:1

Å være en dyktig møteleder/fasilitator er en kompetanse som kan anvendes i mange sammenhenger. Som avdelingsleder, teamleder og prosjektleder trenger du en verktøykasse som du kan plukke fra og gjennomføre møtet med best mulig resultat.

Å tilegne seg nye metoder og nye møtevaner tar tid og krever at man øver seg. Det er derfor en fordel å jobbe kontinuerlig over en periode så møteplanlegger/leder får anledning til å teste ut og bli trygge på ulike metoder og aktiviteter. En periode på 2 ½ – 3 måneder er en gunstig periode for å innarbeide nye ferdigheter. Da rekker den enkelte å bli trygg på nye metoder og verktøyer, vi kan jobbe med ulike typer av møter og sette i gang en positiv endring, så dere går fra møtefrustrasjon til møter med mening og engasjement.

Møtecoaching 1:1 er for deg som planlegger og leder/fasiliterer mange møter, workshops eller seminarer i din hverdag. Det foregår hos deg, når det passer for deg i din arbeidshverdag!

Møteplanlegging – coaching 1:1

Mange ledere, møteledere, prosjektledere m.fl. har ulike typer møter og ulike erfaringer, derfor er det mest hensiktsmessig å hjelpe den enkelte ut fra det utgangspunkt og utfordringer den enkelte har og opplever. Vi jobber med konkrete møter i din kalender og samler erfaring herfra.

I denne coachingen vil vi etter behov jobbe med:

  1. Mål for møterekken og det konkrete møtet – hvorfor holder vi disse møtene?
  2. Hvordan vil vi gjennomføre møtet – hva fungerer og hva fungerer ikke – skal vi fortsette i samme sporet som før eller jobbe med en ny møtekultur?
  3. Sakslisten – hvordan prioritere og sette sammen sakslisten?
  4. Ønsket resultat for hver sak – å vite hva du vil og være tydelig!
  5. Hvordan styre tiden?
  6. Hvordan velge de riktige aktivitetene eller fremgangsmåte for hver enkelt sak?
  7. Hvordan følge opp avtaler gjort på møtene

Møteledelse – gjennomføring og oppfølging – coaching 1:1

De konkrete møtene som er planlagt gjennomføres – og jeg deltar som observatør. Vi avtaler i forkant om det er noe jeg skal ha særlig fokus på. I etterkant av møtet drøfter vi sammen hva som fungerte bra på møtet, hvilke muligheter det er til forbedringer og hvilke verktøyer som med fordel kan benyttes.

Hvordan gjøres dette i praksis?

Jeg kommer til dere med jevne mellomrom etter avtale. I oppstarten vil hovedaktiviteten være møteplanlegging, men etter hvert vil det bli blandet møteplanlegging, observasjon og oppfølging avhengig av den enkeltes behov.

Jeg kommer gjerne til et uforpliktende møte, hvor vi kan diskutere behovene du har og hvordan vi kan sette sammen et best mulig opplegg skreddersydd for deg.

Pris

Møtecoaching etter timepris på 950 kr + mva