Møter

Fra møte frustrasjon til møter med mening og engasjement!

Ledere bruker i snitt godt over halvparten av sin tid i møter. Mer enn 35% av alle ledere i offentlige bedrifter opplever at de sitter på for mange møter og at opp mot 45% av møtetiden er bortkastet. Dette er sløsing med din og andres tid! Men heldigvis kan du gjøre noe med det, hvis du vil. Jeg hjelper deg gjerne på vei!

Ved å være bevist på, hvordan møter legges tilrette og ledes/fasiliteres, kan du skape en konstruktiv, involverende og effektiv møtekultur, hvor alle opplever møtene som en viktig arena for å utveksle informasjon, utvikle idéer, treffe beslutninger mv.

Jeg kan hjelpe deg – både med å tilrettelegge og fasilitere konkrete møter, seminarer og verksteder – eller ved å komme å holde kurs for deg og dine kolleger.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller møte om deres behov og om, hvordan Drodleriet kan hjelpe din bedrift på vei til en konstruktiv møtekultur!