Workshops

– her får du inspirasjon og verktøyer til å designe workshops så du sikrer, at alle får mulighet til å bidra og bli hørt.

Målgruppe
Teamledere, avdelingsledere, møtefasilitatorer, bedriftsledere m.fl.

Formål
Formålet med kurset er at sætte deg i stand til å designe møter med fokus, fremdrift og aktiv involvering av møtedeltakerne.

Form
Kurset foregår i en visuell læringsarena, hvor du deltaker aktivt. Innhold, prosess og det, der skjer på workshopen vil være synlig underveis. Dialog og aktiv deltakelse er vesentlig på kurset.

Deltakerantall
Kurset kan avholdes ute i din bedrift eller i Drodleriets møtelaboratorium i Porsgrunn. Avholdes møtet hos dere kan der være opp til 15 deltakere. I Drodleriets møtelaboratorium er der plass til 8 deltakere.

Underviser
Underviser på kurset er Anna Sofie Willumsen, som har mange års erfaring som teamleder, møteleder, fasilitator og prosjektleder for store og små forandringsprosesser på bl.a. Copenhagen Business School. Eier og driver Drodleriet, som tilbyr tjenester innen møtedesign og visuell møteledelse, både som fasilitator og kursholder.

Mer informasjon
Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller møte.

gruppe-glæde