Møtelelse – 3 trinns raketten

Neste kurs: på forespørsel
Kurssted: Hos dere
Antall deltakere: din avdeling – går fint med grupper på med 8-25 personer

Dette kurs er en tre trinns rakett for dere som har høye ambisjoner for møtene deres og ønsker å gjøre de til en viktig investering i tid og mennesker. Du deltar sammen med dine medarbeidere, din prosjektgruppen,  ditt teamet eller lign.  På den måten får dere de samme verktøyene og da blir det etterpå også hele gruppens ansvar at møtene blir de beste dere kan forestille dere.

Gjennom tre moduler på hhv. en halv dag, en hel dag og en halv dag har vi fokus på hvorfor dere holder møte og hvordan de kan tilrettelegges og gjennomføres best mulig. Der blir planlegging og øvelser i praktisk gjennomføring i tillegg til at dere jobber med dette på konkrete møter hjemme i bedriften mellom de tre moduler.

Formål
Formålet med denne 3 trinns raketten er at dere skal bli skarpe på hvorfor dere holder møte, hvordan dere ønsker å holde møte samt finne og trene på effektive, kreative og involverende aktiviteter som dere kan ta i bruk allerede ved det første møte tilbake i avdelingen, prosjektgruppen eller teamet.
Vi legger rett og slett fundamentet for en ny møtekultur med fokus på engasjement og eierskap for resultatene!

Utbytte
Dere får en ny møtestart – blir skarpe på møtemålene  og får enkle men effektive verktøy som alle kan bruke. Dere for en forståelse for hva som skal til for å skape fantastiske møter hvor alle har anledning til å bidra på ulike måter og hvor dialog, samhandling og eierskap for resultatene er i fokus.

Form og innhold
Dette er et kurs, hvor alle jobber aktivt med konkrete møter. Dialog og aktiv deltakelse er vesentlig for å få det beste utbytte. Du/dere planlegger møter som du skal hjem og gjennomføre og vi bruker erfaringene til å jobbe videre med de temaer som dere har aller mest behov for. Kurset foregår i en visuell læringsarena, hvor innhold, prosess og det, som foregår vil være synlig gjennom hele forløpet. 

 Trinn 1 – en halv dag
Med utgangspunkt i de møtene som dere ønsker å forbedre, vil vi på denne workshopen jobbe med mål, spilleregler og form samt roller, møtedeltakelse og møteledelse. Dere vil få en oversikt over konkrete tiltak, som dere kan jobbe videre med når de neste møtene skal planlegges og gjennomføres.
Der vil være hjemmelekse til trinn 2.

Trinn 2 – en hel dag
Med utgangspunkt i de mål og tiltak, som var resultatet av trinn 1, jobber vi videre med konkret planlegging av de neste møtene. Hvordan kan det designes, så dere oppnår den ønskede involvering/møtedeltakelse som leder frem til det ønskede resultatet for hver eneste sak på agendaen.
Dette blir en kombinasjon av planlegging og praktiske øvelser. Vi dykker ned i Drodleriets verktøykasse som inneholder en møtemal samt en rekke ulike aktiviteter. Vi diskuterer og tester ut en eller flere deler av et møte. Etterpå høster vi erfaringene og lytter på hverandres innspill til hvordan aktiviteten kan justeres, hvordan dette kan gjøres enda bedre.
Der vil være hjemmelekse til trinn 3

Trinn 3 – halv dag
Erfaringene så langt med nye møtevaner- hva er vanskelig hva er enkelt å jobbe med? Hvordan fungere møtemalen og er det vanskelig å velge de riktige aktiviteter?
Vi tar enda en titt i verktøykassen og dere får en kort introduksjon til visuell fasilitering – og hvorfor det er et genialt og effektivt verktøy. Et verktøy som alle kan lære og som i tillegg er gøy!

Deltakerantall
Kursraketten  avholdes hos dere og fungere både med et team på 6 og en avdeling på 25 deltakere – og selvfølgelig alt der i mellom!

Pris
45.000 inkl materialer for opp til 25 deltakere. I tillegg kommer transportomkostninger.

Underviser
Underviser på kurset er Anna Sofie Willumsen, som eier og driver Drodleriet. Jeg har mer enn 10 års erfaring som teamleder, møteleder, fasilitator og prosjektleder for store og små forandringsprosesser på bl.a. Copenhagen Business School. 

Mer informasjon
Er der noe du lurer på? Ring eller skriv til meg – da tar vi en prat!
Epost: asw@drodleriet.no
Mobil: +474045 5069.