Faste møtedager

Neste kurs: 7 februar kl. 9-16
Sted: Porsgrunn
Maks 10 plasser!

Det er her, på faste møtedager, der er størst gevinst å hente ift tid, engasjement og dermed effektivitet. Drodleriet tilbyr kurs i design og fasilitering av faste møtedager, som setter deg i stand til tilrettelegge og gjennomføre effektive og involverende faste møtedager med høy energi og stort engasjement og eierskap.

Målgruppe
Møteledere, der vil ha mer ut av sine faste møtedager!

 Utbytte
Du får en bedre forståelse for, hva der kreves av forberedelse, hvordan du gjennomfører og samler opp på møtet etterpå, hvis du ønsker å oppnå mer involverende, engasjerende og effektive fast møtedager.

Form
Kurset foregår i en visuell læringsarena, hvor innhold, prosess og det, der skjer vil være synlig gjennom hele forløpet. Dialog og aktiv deltakelse er vesentlig for å få det beste utbytte.

Innhold

Vi tar utgangspunkt i at møter må være en viktig investering i tid og mennesker. Det betyr, at dialog, samhandling og eierskap til prosessen og resultatene er helt avgjørende.
Fokus på dette kurs er forberedelse, gjennomførsel av møter. Forberedelse er den beste forutsetning for å skape verdens beste faste møtedager. Du får en design mal og masse praktiske verktøyer, som kan brukes konkret på neste møte.
Du tar med et konkret møte som du skal holde og får i løpet av dagen masse innspill til, hvilke metoder, du kan bruke får å nå de ønskede resultater for dit møte. Når kurset ferdig, har du en (nesten) ferdig dreiebok – , så du kan gjennomføre ditt møte, når du kommer hjem.

Deltakerantall
Kurset avholdes  i  Porsgrunn. Her er plass til 10 deltakere, hvilket betyr at alle får innspill og tilbakemeldinger på sit møtedesign.

Underviser
Underviser på kurset er Anna Sofie Willumsen, som har mange års erfaring som teamleder, møteleder, fasilitator og prosjektleder for store og små forandringsprosesser på bl.a. Copenhagen Business School. Eier og driver Drodleriet, som tilbyr tjenester innen møtedesign,  visuell møte- og prosessledelse, både som fasilitator og kursholder.

Pris: 2800,- kr pr.person inkl alle materialer og forpleining.

Mer informasjon
Ta kontakt for mer informasjon. Kurset kan også holdes hos dere og vi skredder syr etter deres aktuelle behov. Ta kontakt for uforpliktende prat.