Møteledelse

Mer enn 35% av alle ledere i offentlige bedrifter opplever de sitter med på for mange møter og opplever at opp mot 45% av møtetiden er bortkastet. Hvordan opplever du møtene i din bedrift?

Lær å holde møter og workshops med klare mål og mer fremdrift. Bli bedre til å designe møter, så du involverer og aktiverer møtedeltakerne og skaper en tydelig prosess frem mot et felles mål.

Kurs
Jeg kommer gjerne til dere og skredder syr kurs så det svarer på de utfordringer du og dine kolleger opplever på akkurat deres møter.
kurs ⇒ gjør faste møtedager til verdens beste møter!
Kurs ⇒ lær å designe workshops med fokus på innhold og aktiv involvering av alle

Mer informasjon
Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller møte.

målskive