Møteledelse og visuelle verktøy

Neste kurs: 8 timer – på forespørsel
Kurssted: Hos dere eller hos Drodleriet
Antall deltakere: Hos Drodleriet er der plass til maks 10 deltakere

Her får du kombi.pakken – et kurs med en kombinasjon av både møteledelse og visuell fasilitering. Det er ikke to kurs som settes i forlengelse av hverandre – men et kurs som er designet så den visuelle fasilitering er en naturlig del av selve kurset og og du får metoder og verktøy til både å tilrettelegge dine møter og bruke visuell fasilitering som et kraftfylt og helt naturlig verktøy.

Vi tegner oss gjennom de fire viktigste elementer i den visuelle metoden og etter det jobber vi ut fra Drodleriets mal for en dreiebok for møter. Her blir du bevist på å sette mål for hver enkel sak, disponere tiden og ikke minst velge aktiviteter som på best mulig måte hjelper deg og gruppen frem mot målene for hver enkel sak og for møtet som helhet.

Du skal jobbe med et konkret møte, som du holder på å tilrettelegge og du bruker en god del av kursdagen på å planlegge og forberede materialet til møtet.

Målgruppe
Kurset er for deg, som fasiliterer/leder mange møter, prosesser og prosjekter, og som har lyst til påfyll i verktøykassen av både konkrete visuelle verktøy og konkrete aktiviteter du kan bruke i ditt neste møte.

Du kan f.eks. være:
– underviser
– teamleder
– prosjektleder
– møteleder
– fasilitator
– avdelingsleder
– …eller bare nysgjerrig!

Alle kan tegne så ikke vær bekymret! «Å tegne sine møter» er et konkret verktøy som alle kan lære seg og med enkle teknikker får du det helt sikkert til!

Formål
Formålet med kurset er å gi deg verktøy til å fastholde kreativiteten og engasjementet og energien i møter, prosjekter og prosesser ved å fasilitere med enkle visuelle teknikker og velge ut de mest optimale aktiviteter til hver enkel sak på agendaen.

Innhold
På kurset vil du bli introdusert til visuell fasilitering som metode og i tillegg får du tilgang på en mengde konkrete aktiviteter som gjør det enklere og mye mer trygt å planlegge og gjennomføre ulike typer av møter, prosjekter, verksteder mv.

På kurset jobber du med en egen case. Det kan være et møte, en prosess, et seminar, et verksted eller lign. Du velger selv. Du får inspirasjon fra de øvrige deltakerne sine cases og du får innspill til hvordan du kan forbedre din egen.

Form
Vi omdanner et vanlig møtelokale til en visuell læringsarena, så du både kan se prosessen og det som produseres underveis på kurset underveis. Du deltar selvfølgelig aktivt og har lyst til lære og gi innspill til de øvrige kursdeltakere. Innlegg og dialog mellom deltakerne er vesentlige på  kurset, hvor du også får litt teori men først og fremst masse praktisk øvelse.

Underviser
Underviser på kurset er Anna Sofie Willumsen, som har mange års erfaring som teamleder, møteleder, fasilitator og prosjektleder for store og små forandringsprosesser på bl.a Copenhagen Business School. Hun er sertifseret fasilitator fra Future Perfomance i København og har jobbet med visuell fasilitering siden 2011.

Pris
Åpne kurs: pris pr. deltaker: 3.500,- kr. All materiell, kaffe/te, lunsj og søtt i løpet av dagen er inkludert i prisen. I prisen er også inkludert et tegne kitt med profesjonelle og miljøvennlige tusj – til en verdi av 500 kr.
Send en forespørsel for pris på internt kurs hos dere.

Påmelding
Send en epost til Anna Sofie Willumsen asw@drodleriet.no hvis du ønsker mer informasjon.