Visuell fasilitering – modul 1

Dato:  6 februar  2020
Når: kl. 9-16
Kurssted: Sentralen, Oslo
Maks: 10 plasser  

NB: Eneste kurs i Oslo våren 2020!

Hvis du er interessert i å ha et kurs i din bedrift, finner vi en dag, hvor det passer for deg – ta kontakt!

Lær å bruke visuelle verktøyer i din møteledelse. Lær at holde møter med mer fremdrift og skap overblikk og eierskap hos dine kolleger ved å bruke enkle tegneteknikker, når du skal fasilitere møter, prosjekter og prosesser eller står som underviser.

På kurset i visuell fasilitering får du innsikt i, hvordan du kan anvende visuelle verktøyer og grafiske skabeloner, når du leder/fasiliterer møter, prosesser, prosjekter mv.

Målgruppe
Kurset er for deg, som fasiliterer/leder mange møter, prosesser og prosjekter, og som har lyst til påfyll i verktøykassen av kommunikasjons- og dialogverktøy.

Du kan f.eks. være:
– underviser
– teamleder
– prosjektleder
– møteleder
– fasilitator
– avdelingsleder
– …eller bare nysgjerrig!

 Alle kan tegne så ikke vær bekymret for, at du kanskje ikke har øvd deg på en stund. Vi kommer til å tegne sammen en hel dag og jeg lover dette går bra og blir moro i tillegg.

Formål
Formålet med kurset er å gi deg verktøy til å fastholde kreativiteten og engasjementet og energien i møter, prosjekter og prosesser ved å fasilitere med enkle visuelle teknikker.

Innhold
På kurset vil du bli introdusert til visuell fasilitering som metode og få konkrete eksempler på, hvordan det kan brukes i forskjellige typer av møter, prosjekter og prosesser. Du vil få basis tegneteknikker og inspirasjon til, hvordan du bruker visuelle elementer i din møteledelse.

Du får effektive teknikker og verktøyer, som du kan bruke når du skal planlegge og gjennomføre ditt neste møte, seminar, undervisningstime eller lign. I løpet av dagen tegner vi oss gjennom de ulike visuelle elementene, så du systematisk kan tegne videre når du kommer hjem.  I tillegg tegner vi ulike ikoner og symboler med utgangspunkt i de emnene du jobber med til hverdag.

På kurset jobber du med en egen case. Det kan være et møte, en prosess, et seminar, en workshop, en presentasjon eller lign. Du velger selv. Du får inspirasjon fra de øvrige deltakerne sine cases og du får innspill til hvordan du kan forbedre din egen.

Du får din egen tool-kit med bl.a. tusj og tegneblokk samt dit eget ikonbibliotek til din visuelle verktøykasse.

Form
Vi omdanner et vanlig møtelokale til en visuell læringsarena, så du både kan se prosessen og det som produseres underveis på kurset underveis. Du deltar selvfølgelig aktivt og har lyst til lære og gi innspill til de øvrige kursdeltakere. Innlegg og dialog mellom deltakerne er vesentlige på  kurset, hvor du også får litt teori men først og fremst masse praktiske øvelser.

Underviser
Underviser på kurset er Anna Sofie Willumsen, som har mange års erfaring som teamleder, møteleder, fasilitator og prosjektleder for store og små forandringsprosesser på bl.a Copenhagen Business School. Hun er sertifseret fasilitator fra Future Perfomance i København og har jobbet med visuell fasilitering siden 2011.

Pris
Pris pr. deltaker: 3.800,- kr. All materiell, kaffe/te, lunsj og søtt i løpet av dagen er inkludert i prisen. I prisen er også inkludert et tegne kitt med profesjonelle og miljøvennlige tusj (som du kan fylle blekk på når den er tom) – til en verdi av 500 kr.

Påmelding
Send en epost til Anna Sofie Willumsen asw@drodleriet.no hvis du ønsker mer informasjon eller melde deg på kurset.