Visuell fasilitering

Størsteparten av oss husker i bilder og har det visuelle som foretrukket strategi for læring.
Møter som bare inneholder powerpoints (med for mye tekst) og prat – da huske vi mindre enn 10% etter tre døgn!
Hvis vi kombinerer visuelle elementer – gjerne helt enkle ikoner – og ord/tekst husker vi opp mot 65% av innholdet i møtet etter tre døgn.

Der er altså al mulig god grunn til å gjøre møter, workshops og andre arenaer for læring mer visuelle…og så hjelper det selvfølgelig også hvis møtet er tilrettelagt så alle får anledning til å bidra. Jeg kan hjelpe dere med

Heldigvis er dette et verktøy som alle kan lære – og med litt øvelse, mot og tålmodighet kan du transformere dine møter fra et ineffektivt forbruk av tid til en viktig arena for læring og engasjement!

Jeg holder flere åpne kurs men dere får aller mest ut av kurset, hvis vi gjennomfører det hos dere for hele teamet eller avdelingen. Da bruker vi ekstra tid på de temaer som dere jobber med og dere utvikler et visuelt språk sammen!

Kurs i visuell fasilitering
kurs ⇒ Visuell fasilitering – en hel dag med et genialt verktøy!
kurs ⇒ Visuell fasilitering – inspirasjons kurs – en halv dag

Ta kontakt, da finner vi den beste løsning for dere!


«Takk Drodleriet og Anna Sofie Willumsen!
Etter å ha deltatt på kurs i visuell fasilitering, har min hverdag som kursinstruktør gått fra å være morsom, til å bli forrykende morsom!
Jeg underviser kursdeltagerne som har studier ved siden av jobb, og som derfor krever litt ekstra motivasjon.
Ved å visualisere undervisningen, blir fagstoffet letter tilgjengelig, og vi har mye moro rundt tegninger og symbolikk. Plakatene skalper stor deltagelse og entusiasme, og jeg videreutvikler dem gjerne sammen med klassen. Jeg pleier å henge opp hele forelesningen før kursdeltagerne kommer, og den blir hengene under hele økten. Det gjør at jeg lett kan vise til det vi har snakket om tidligere på dagen, og trekke sammenhenger på en enkel måte.

For dem som har lese- og skrivevansker, har studietilværelsen blitt en annen. Tilbakemeldingene har vært at de husker teorien ved å se for seg tegningene og symbolene, og at det er lettere å formulere seg skriftlig ut fra disse. Etter at jeg tegnet prosessen for hvordan man bygger opp en god eksamensbesvarelse, har det vært enkelt for kandidatene å forstå hva de skal gjøre. Det har også bidratt positivt til eksamensresultatene de har fått.
Det krever litt ekstra av meg å legge om undervisningsformen, men når det er gjort, er det ingen vei tilbake! Jeg lever av gode tilbakemeldinger, og visualisering av undervisningen blir ofte bemerket i evalueringene jeg får.»

Vibeke Doksæter Horn
Instruktør ved Folkeuniversitetet